زمان بندی برگزاری همایش در مجتمع فرهنگی فدک اردبیل
1397/09/06

به استحضار شرکت کنندگان در همایش میرساند زمان بندی برنامه های همایش در منوی فایلها بارگزاری شد. ازعزیزانی که پذیرش مقاله آنها بصورت پوستر می باشد خواهشمند است پوستر خود را با فرمت پوستر و نمونه پوستر چاپ کرده و در روز همایش به مسئول پوسترها و نمایشگاهها جهت نصب تحویل دهند.