مهلت ویرایش و پرداخت هزینه های مقالات تا 12 آذر
1397/09/10

به اطلاع کلیه نویسندگان محترم مقالات پذیرش شده میرساند آخرین مهلت ویرایش مقالات با فرمت درخواستی و پرداخت هزینه های مقالات جهت ارائه گواهی مقاله و چاپ در کتابچه همایش تا روز دوشنبه 12 آذرماه می باشد.