شرایط ثبت نام و زمان بندی کارگاههای آموزشی و اعطای 45 امتیاز به جای 40 امتیاز فدراسیون
1397/08/30

 

شرایط ثبت نام و شرکت در کارگاههای آموزشی همایش:

1-ثبت نام در سامانه  دوره های آموزشی فدراسیون ورزشهای همگانی به آدرس:  http://register.isfaf.ir

2-کپی برابر اصل شناسنامه ، کارت ملی و آخرین مدرک تحصیلی ( حداقل دیپلم)
3-ارائه کارت پایان خدمت یا گواهی اشتغال به تحصیل ویژه آقایان
4-داشتن حداقل بیست سال
* مدارک 2 و 3 در هیات ورزشهای همگانی استان مربوطه کپی برابر اصل شده و در سامانه  آموزشی فدراسیون همگانی درج شود
4 -واریز مبلغ 60 هزار تومان به شماره حساب 111680118831771 بانک حکمت ایرانیان به نام فدراسیون ورزشهای همگانی
 
5-واریز مبلغ 60 هزار تومان به شماره حساب 0110406836000 بانک ملی به نام هیات ورزشهای همگانی استان اردبیل
* مبلغ فوق میتواند بصورت الکترونیکی از سامانه همایش نیز واریز شود. در اینصورت بعد از ثبت نام در سامانه کاربران و ورود به کارتابل شخصی ، نوع شرکت در همایش را ثبت نام حضوری (کاربران بدون مقاله ) انتخاب و از قسمت خدمات ویژه هزینه کارگاهها را انتخاب نمایید.
 
 
حضور در همایش ( با مقاله یا بدون مقاله ) :   15 امتیاز
شرکت در حداقل یکی از کارگاه های روز پنجشنبه :  15 امتیاز
شرکت در حداقل یکی از کارگاه های روز جمعه :   15 امتیاز
 
مهلت ثبت نام و درج اطلاعات تا تاریخ هفتمآذرماه می باشد و بعد از آن امکان ثبت نام و دریافت 45 امتیاز وجود ندارد.
 
 
زمان بندی کارگاهها:
 

کارگاههای  روز پنج شنبه مورخه  هشتم آذرماه از ساعت 17 تا 21

علم تمرین و نسخه نویسی در فیتنس و تناسب اندام  

تحلیل پایان نامه های پژوهشی با نرم افزار Spss 

 

کارگاههای  روز جمعه مورخه نهم آذرماه از ساعت 9 تا 13عصر    

کنزیو تیپینگ    Kinesio Taping 
ورزش و عملکرد بهتر تحصیلی

مکان کارگاهها : سالن کنفرانس  مجموعه 6000 نفری  حسین رضازاده واقع در انتهای شهرک رضوان

 

هر شرکت کننده به اختیار میتواند یکی از کارگاههای هم زمان را شرکت کند . فقط نام کارگاه انتخابی را تا ششم آذرماه با ذکر نام خود به آدرس ایمیل    info@csfall.ir  ارسال نماید.