همکاران برگزارکننده همایش

رئیس همایش : دکتر بهرام آقاخانی

نایب رییس:  محمدرضا برادران                                                                                                    

ناظر کل : مرتضی تاج مهر

جانشین ناظر کل: اکبر فتحی ستوده

دبیر کل: دکتر علی خرم دوست   

دبیر علمی: دکتر ماهرخ دهقانی

جانشین دبیر علمی: دکتر مهین رحیمی 

کمیته نظارت بر محتوا :دکترسجاد انوشیروانی

کمیته کارگاهها: دکتر ماریه عاشوری                                                              

دبیر اجرایی: مژگان سلطانی  

جانشین دبیر اجرایی: وجیهه تیموریان   

کمیته توسعه:اکبرنگاهی      

کمیته ارتباطات استانی و شهری:جمال پیله ور

رئیس پشتیبانی:مهرداد صادق زاده

جانشین رئیس پشتیبانی: احمد آقایی                                                                            

دبیر امور کمیته ها:پرنازاسکندری

مسئول روابط عمومی : اصغراحدی جوان   

دبیر روابط عمومی:حامد مصطفایی                                     

کمیته ارتباطات  کشوری:دکترحامد موذن

مسئول امور مالی: ودوداسحق زاده  

کمیته حسابداری:فاطمه امامی  

کمیته  تشریفات:عوض نخست                                                                                     

کمیته هماهنگی:خانم عزتی

 دبیرخانه:احد حیدری

جانشین دبیرخانه: سیده میناسلیمی

مسئول کمیته نمایشگاه:فرهاد حسنی سوها

کمیته تدارکات:نیما حسن زاده 

کمیته تشریفات :بهرام تقی زاده                                      

 بازاریابی: رامین پوروکیلی

پذیرش:دکتر شمس غفاری